Aberdeen Solutions

Hoe we beleggen

Onze afdeling Solutions biedt advies en beheer op het gebied van beleggingsstrategieën en portefeuilleconstructie, waarbij we gebruikmaken van eigen experts en speciale teams voor de diverse beleggingscategorieën om maatwerkdienstverlening te kunnen leveren.

Speerpunten:

  • Een goed toegerust team dat zowel traditionele als alternatieve rendementsbronnen aanbiedt, op basis van efficiënt risicobeheer
  • Uitvoerige specialistische vaardigheden, zoals strategische en tactische assetallocatie, externe managerselectie, portefeuilleconstructie en dynamisch risicobeheer