SRI (verantwoord beleggen)

Verantwoordelijk beleggen is een belangrijk aspect van de service die wij onze klanten kunnen bieden

Waarom ethische aandelen?

We zijn ons ervan bewust dat onze klanten willen dat hun portefeuilles op een ethische manier worden opgebouwd. Onze fondsen met betrekking tot sociaal verantwoordelijk beleggen (SRI) bieden hen de kans het investeren in bedrijven die zij ongeschikt achten, te vermijden.

Onze benadering

Wij beheren al SRI-producten sinds het begin van de jaren 1990. Sinds die tijd is onze SRI-screeningdienst uitgebreid en hij omvat nu afspraken met bedrijven inzake milieu- en sociale kwesties en deugdelijk bestuur.

Ons engagement aan SRI werd benadrukt toen we in 2007 de Principes voor Verantwoord Beleggen van de Verenigde Naties ondertekenden.