Fixed Income (Vastrentende beleggingen)

Ons beleggingsproces voor fixed income

Ons proces voor fixed income beleggingen bestaat al sinds de jaren '80. Aan de basis ligt ons eigen onderzoek, dat zoekt naar beleggingen met een aantrekkelijk evenwicht tussen risico en rendement, en dat beleggingsmogelijkheden combineert die verschillend en ongecorreleerd zijn.

De belangrijkste kenmerken van onze aanpak

  • Actief beheer, wereldwijd, gericht op outperformance
  • Gebruik van verschillende categorieën van fixed income om het risico-rendementsprofiel te verbeteren
  • Gespecialiseerde teams, die binnen strikte risicokaders werken
  • Lokale teams in Londen, Philadelphia, Singapore, Sydney, Bangkok, Tokyo en Boedapest
  • Sterke expertise op het gebied van derivaten, voor zowel actieve beleggingsstrategieën als voor strategieën waarbij we kijken naar (toekomstige) verplichtingen van klanten

Ons beleggingsproces voor fixed income

Kernwaarden voor onze fixed income beleggingen

Actief beheer

Voor onze klanten zijn we voortdurend bezig marktinefficiënties te benutten op het gebied van rentes, valuta’s, kredietwaardigheidsratings, emerging market debt en high yield.

We hebben toegewijde fondsmanagers en beleggingsanalisten in Europa, de Verenigde Staten en in de Azië-Pacific-regio. Zij werken in hecht teamverband, waarbij beleggingsbeslissingen worden genomen door specialisen met de juiste kennis en expertise.

Teambenadering

Wij hebben wereldwijd in onze beleggingteams meer dan 172 fixed income specialisten. Zij beleggen binnen duidelijk geformuleerde kaders. Binnen de teams zijn vaste en transparante richtlijnen voor rapportage en verantwoording.

Flexibel en gedisciplineerd beleggingsproces

Ons beleggingsproces is duidelijk en gestructureerd. Maar het is ook flexibel – we kunnen het portefeuillebeheer eenvoudig aanpassen, al naar gelang de wensen van onze klanten. De ene klant heeft mogelijk behoefte aan strategieën met verschillende fixed income beleggingen voor ongecorreleerde resultaten, terwijl we ons voor een andere klant wellicht juist alleen richten op een specifiek vakgebied.

Diverse oplossingen

Fixed income is geen statisch domein. Klanten kiezen steeds vaker voor mandaten die een betere performance bieden of die ‘core-plus’ zijn, dat wil zeggen mandaten waarbij de fondsmanager mag beleggen in alle verschillende categorieën op het gebied van fixed income. Een andere trend is de voorkeur voor benchmarks gebaseerd op Liability Driven Investments, in plaats van de beursindices. Bij LDI-beleggingen wordt belegd op basis van de (toekomstige) verplichtingen van klanten.

Het is onze ambitie om buitengewone prestaties te leveren over de volle breedte van ons fixed income aanbod. Daarnaast zetten wij ook derivaten in, zoals interest rate en credit default swaps, omdat dit kan bijdragen tot extra rendement en maar ook tot het beheersen van verplichtingen.