Obligaties - Wereldwijd

Wereldwijd bereik, lokale kennis

Waarom wereldwijde vastrentende waarden?

Diversificatie (op markten en in vergelijking met andere vermogenscategorieën), die blootstelling aan lokale valuta geeft. Wereldwijde beleggingsmogelijkheden door middel van actief, selectief beheer.

Wij zijn geografisch verspreid met 39 kantoren over de hele wereld en combineren een wereldwijd bereik met lokale kennis. Wereldwijd hebben we meer dan 171 specialisten in vastrentende waarden. Ons gespecialiseerde team genereert ideeën over de wereldwijde vastrentende markten, met als doel de beste risico-/rendementsoplossingen te identificeren.

Dankzij onze kennis en ervaring inzake het beheren van activa in verschillende landen en beleggingscategorieën, geven wij u een uniek inzicht in beleggingstendensen en marktontwikkelingen.

Onze benadering

  • Actief beleggingsmogelijkheden aandragen met aantrekkelijke rendementen, waarbij allereerst gekeken wordt naar het beperken van verlies
  • Fundamentele benadering, gedreven door intensief, eigen onderzoek
  • Beleggingshorizon binnen een duidelijk risicokader; waarbij we posities verkopen op de bedoelde termijn of wanneer de kredietvooruitzichten veranderen
  • Ervaren teams in belangrijke financiële centra die lokaal inzicht verlenen
  • Beslissingen genomen op basis van het team