Beleggingsfilosofie

Bij elke fase van de beleggingscyclus focussen wij op onze drie basisbeleggingsprincipes – door onderzoek gestuurd en analytisch blijven en waarde blijven toevoegen.

Door onderzoek gestuurd

Intelligente beslissingen nemen begint met goed onderzoek. We gebruiken onze voorspellingen en analyses om:

 • portefeuilles samen te stellen
 • beleggingsbeheerders te selecteren
 • beleggingen te kiezen
 • portefeuilles op een gedisciplineerde en consistente manier te beheren

Analytisch

Vastgoed is een financieel actief en we zijn van mening dat de analytische technieken die gebruikt worden in andere markten, ons kunnen helpen om de rol die vastgoed in een portefeuille kan spelen, beter te begrijpen.

Wij analyseren al het vastgoed vóór en na de belegging om:

 • het potentieel in te schatten, als een individueel eigendom en als deel van een bredere portefeuille
 • portefeuillebeleggingsplannen aan te maken en te controleren
 • potentiële risico's in the schatten
 • foute prijszettingen op de markt op te sporen en te benutten

Waarde toevoegen

Bij vastgoed is ons voornaamste doel in elke fase van het beleggingsproces waarde toe te voegen. Om dit te doen, gebruiken we zowel algemene als individuele beleggingstechnieken.

Onze algemene benadering omvat de creatie van een geoptimaliseerd activa-allocatiekader dat ontworpen is om:

 • zich te richten op te laag geprijsde markten
 • de prestatie te maximaliseren voor een gegeven risiconiveau
 • de globale beleggingsdoelstellingen te behalen voor elk instrument

Onze individuele strategieën om waarde toe te voegen, impliceren nauwkeurige aandacht voor activaselectie, het zoeken van deals en actief vastgoedbeheer. Wij vinden dat laatste bijzonder belangrijk, omdat het een mogelijkheid biedt om zelfs na de aankoop nog waarde toe te voegen.