Beleggingsproces

Onze beleggingscyclus telt drie fases: allocatie, selectie, risicobeheer– zoals hierna weergegeven.

Allocatie

We stellen een investeringsplan op met een risicobudget dat overeenkomt met de risico-tolerantie van de belegger en het fonds, alsmede onze visie op de absolute waarde die beschikbaar is op de markt.

Selectie

Het risico wordt gebaseerd op allereerst de kwaliteit en daarna de prijs. We richten ons op het identificeren van duurzame inkomstenstromen met groeipotentieel. Deze inkomstenstroom wordt ingeprijsd met behulp van een lange termijn visie met betrekking tot de risico’s en is niet gebaseerd op waarde op korte termijn en ook niet op wat de markt zou betalen.

Risicomanagement

Wij beheren de risico's binnen de portefeuille op een dag-tot-dag basis om de compensatie van die risico's te maximaliseren of om die risico’s aan te passen om de marktomstandigheden te benutten. Een prestatie en attributie review wordt uitgevoerd als onderdeel van het jaarlijkse investeringsplan. Performance is de vergoeding van de markt voor de genomen risico's, dus we leren van de beslissingen die we hebben genomen door de analyse van de opvolgende performance.