Onze sterke kanten

Internationaal perspectief, plaatselijk inzicht

Ons diverse team werkt vanuit 4 locaties in Europa, Azië en Noord-Amerika. Dat geeft ons een uniek, internationaal perspectief. Dankzij onze plaatselijke aanwezigheid in al deze regio's heeft ons team een goed inzicht in de plaatselijke markten. Dat biedt toegang tot een breder aanbod van mogelijke transacties.

Bewezen expertise

Aberdeen stapte als een van de eerste vastgoedbeheerders in de multi-manager markt. Ons team heeft in de loop van de tijd dan ook een gedegen expertise opgebouwd. Wij hebben meer dan 100 investeringen achter de rug binnen het volledige spectrum van risico/rendementsprofielen. Daarbij hebben we belangrijke bijdragen geleverd  aan de ontwikkeling van industriestandaarden.

Naast deze ervaring hebben we bovendien een grote pool van activa onder beheer  – samen meer dan €2.4 miljard euro*. Omdat we kapitaal kunnen poolen uit verschillende bronnen, vergroot dit de mogelijkheden om betere voorwaarden overeen te komen met fondsmanagers.

Een doordacht beleggingsproces

Aberdeen was er vroeg bij in de markt voor vastgoedbeleggingen. Dat bood ons volop tijd om ons gedetailleerde beleggingsproces te ontwikkelen en te verfijnen. Het doel van het proces is het toevoegen van waarde door middel van een goede screening van beleggingsmogelijkheden en het streven naar deelname aan transacties die niet altijd beschikbaar zijn in de bredere markt. Bovendien aarzelen we niet om fondesn te herstructureren als dat nodig is om ze op een institutioneel kwaliteitsniveau te brengen. Dit biedt onze cliënten toegang tot meer beleggingsmogelijkheden.

Ons proces omvat een grondige analyse van fondsen om het rendement per risico-unit te maximaliseren. Bij Aberdeen zetten we onze kennis van de markt in voor de selectie van wat naar onze mening de beleggingsvehikels zijn.

Naast een zorgvuldige selectie beheren we de portefeuilles na hun opbouw op een actieve manier. Dat doen we door betrokken te blijven bij de adviesraden van de fondsen en bijeenkomsten voor beleggers. Deze activiteiten worden aangevuld door een in-house team van Aberdeen dat u op de hoogte houdt met uitstekende beleggingsrapporten.

*Per 31 June 2018