Beleggingsfilosofie

Met al onze vastgoedportefeuilles volgen wij drie kernprincipes: proactief mogelijkheden zoeken, grondige analyse en engagement voor kwaliteit.

Proactief mogelijkheden zoeken

Wij geloven dat vele van de beste opportuniteiten niet algemeen op de markt worden aangeboden. Daarom gaan wij actief op zoek naar nieuwe beleggingsmogelijkheden via ons uitgebreide netwerk. Enkele van de kwaliteiten die wij zoeken in vastgoedfondsbeheerders, zijn:

  • Expertise in specifieke regio's of sectoren
  • Bewezen capaciteit in verschillende fases van de marktcyclus
  • Een consistente staat van dienst binnen een gekozen specialiteit, en niet een geschiedenis van iemand die steeds de beleggingsrages achterna holt

Als wij een goede beleggingsmogelijkheid ontwaren, brengen wij die naar onze klanten op de manier die volgens ons het grootste potentieel biedt, ook al betekent dat dat er beleggingsinstrumenten moeten worden gestructureerd met andere portefeuillebeheerders.

Grondige analyse

Net zoals bij andere financiële activa, geloven wij dat technische analyse ons kan helpen om de rol die vastgoed in een gediversifieerde portefeuille kan spelen, beter te begrijpen.

Wij analyseren alle vastgoed vóór en na de belegging om prijsfouten op te sporen en te benutten. Via onze risicoanalyse kunnen we ook vroeg risico's peilen en potentiële schade beperken door te onderhandelen met portefeuillebeheerders.

Engagement voor kwaliteit

Zowel wat beleggingsprestaties als klantendienst betreft, staan wij voor kwaliteit. Een deel van dit engagement is de nadruk op het genereren van langetermijnrendementen zonder onaanvaardbare risico's te nemen. Als we geen volledige risicoanalyse kunnen maken, zullen we een belegging vermijden, hoe aantrekkelijk de prijs ook mag zijn. Kwaliteit – en het vertrouwen – op lange termijn behouden, is altijd onze topprioriteit.