Vastgoedresearch

Innovatief, eigen onderzoek

In een concurrerende markt is originele research van hoge kwaliteit een voordeel. Bij Aberdeen doen we ons eigen onderzoek en gaan we niet af op rapporten van anderen. Door ons onderzoek hebben we eigen inzichten in de vastgoedmarkten ontwikkeld, die leiden tot betere beslissingen en potentiële voordelen voor onze cliënten.

Hoe ons reasearch-team werkt

Bij Aberdeen beschikken we over een Internationaal Research&Investment Strategy team dat verspreid is over 4 landen. Hun kennis en ervaring beslaat een grote diversiteit aan sectoren en technische specialiteiten.

Een van de verantwoordelijkheden van onze researchers is de formulering en handhaving van een centrale, eigen visie van onze firma op de performance van de markt in het verleden en in de toekomst, naast analyse van de prijzen. Op deze basis ontwikkelt het team vervolgens een onderbouwde beleggingsrichtlijn. Ons team analyseert bijvoorbeeld de verwachtingen voor:

  • een specifiek gebouw
  • bepaalde typen vastgoed of typen huurders
  • sub-markten

Het resultaat is een internationaal consistente set van prognoses voor landen, sectoren en plaatselijke markten en beleggingsthema's die onze portefeuillebeheerder helpen om betere beslissingen te nemen.