Maatschappelijk verantwoord beleggen

Het milieu en de gemeenschappen beschermen

Vastgoed heeft het potentieel om beleggers solide rendementen op te leveren. Maar wij zijn van mening dat die rendementen niet ten koste van lokale gemeenschappen of het milieu mogen gaan. Naar de milieu- en maatschappelijke impact kijken en die beheren, kan ons op lange termijn allemaal ten goede komen.

Handelen naar onze principes

Zowel bij directe beleggingen als wanneer we met meerdere beheerders werken, houden wij vast aan het principe van duurzame vastgoedbeleggingen. Afhankelijk van de vereisten van onze beleggers kan dat gaan over het evalueren en handelen op basis van de benadering van een vastgoedbeheerder of een vastgoedinstrument inzake kwesties zoals:

  • Energiebehoud
  • Afval
  • Water
  • Vervuiling

Daarenboven hebben wij een hoofd Duurzaamheid en een voltijdse duurzaamheidsmanager die onze inspanningen binnen de vastgoedgroep coördineren. Zij werken met teams in een gamma van business units om de milieuprestaties van de activa die wij beheren, te verbeteren. Enkele van de stappen die wij nemen, kunnen zijn:

  • Afval verminderen door meer te recycleren
  • Energie besparen door zonnepanelen of warmtekrachtkoppeling te installeren
  • Groene reisplannen opstellen
  • Laadpunten voor elektrische auto's installeren

Naar een duurzamere toekomst

Wijzigingen aanbrengen aan de individuele gebouwen, is een goed begin, maar wij zijn ook betrokken bij werken voor grotere, systematische veranderingen. Wij zijn stichtende leden van de International Sustainability Alliance (ISA), een programma van milieubeoordelingssysteem BREEAM.

Leden van de ISA werken aan een duurzamere toekomst door te rapporteren over de milieuprestaties van de gebouwen die zij beheren en gebruiken die informatie vervolgens om potentiële verbeteringen te bestuderen.

Wij doen ook onafhankelijk onderzoek naar de link tussen duurzame gebouwen en financiële prestaties. Door een verband te leggen, geloven we dat wij de overgang naar een milieubewustere vastgoedmarkt kunnen bespoedigen.