Ratings

De onderstaande tabel toont de fondsratings voor Aberdeen Asset Managers van Old Broad Street Research.

Subfonds Morningstar OBSR
Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund
Aberdeen Global - Chinese Equity Fund
Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund
Aberdeen Global - Latin American Equity Fund
Aberdeen Global - World Equity Fund
Aberdeen Global - World Equity Dividend Fund

Externe ratingbureaus

www.fundsinsights.com
www.morningstar-obsr.co.uk / www.morningstar-obsr.co.uk/fundratings /
www.morningstar-obsr.co.uk/globalfundratings

©Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De hierin weergegeven informatie, gegevens, analyses en meningen (1) bevatten eigendomsrechtelijk beschermde informatie van Morningstar, (2) mogen niet worden gekopieerd of gedistribueerd, (3) gelden niet als een door Morningstar afgegeven beleggingsadvies, (4) zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en zijn derhalve geen aanbod tot koop of verkoop van een waardepapier, en (5) zijn niet gegarandeerd juist, compleet of accuraat.

Morningstar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele handelsbeslissingen, schades of andere verliezen die voortvloeien uit of verband houden met deze informatie, gegevens, analyses of meningen, of het gebruik daarvan. De Morningstar Analyst Rating™ is subjectief van aard en weerspiegelt de huidige verwachtingen van Morningstar aangaande toekomstige gebeurtenissen/gedragingen met betrekking tot een bepaald fonds. Aangezien dergelijke gebeurtenissen/gedragingen zich anders kunnen ontwikkelen dan verwacht, kan Morningstar niet garanderen dat een fonds presteert conform de Morningstar Analyst Rating. Ook moet de Morningstar Analyst Rating niet worden gezien als een vorm van garantie of als een beoordeling van de kredietwaardigheid van een fonds of van de onderliggende waardepapieren en deze rating moet niet als enige basis worden gebruikt voor een beleggingsbes.

©2018 Morningstar