High Yield bonds

Hoogrenderende obligaties bieden dezelfde inkomstenstromen als obligaties, maar met een risico-rendementsprofiel dat meer lijkt op dat van aandelen. Gedegen eigen onderzoek is cruciaal voor de performance. Alleen investeerders met de middelen om emittenten grondig te beoordelen kunnen het volledige potentieel van deze hoogrenderende maar dikwijls volatiele beleggingscategorie benutten.

Redenen om te investeren

  • Hoogrenderende obligaties keren meestal hogere rentes uit dan 'investment grade' obligaties, als afspiegeling van een lagere credit rating.
  • Bij een lage rentestand steeg de vraag naar hoogrenderende obligaties, wat een stimulans was voor nieuwe emittenten in diverse markten en industrieën.
  • Hoogrenderende obligaties zorgen niet alleen voor regelmatige inkomsten, maar bieden ook een sterk potentieel voor kapitaalgroei, bijvoorbeeld als hun rating wordt opgewaardeerd en hun prijzen stijgen.
  • Een lage gevoeligheid voor de performance van staatsobligaties kan hoogrenderende obligaties tot een nuttige bron van diversificatie in een obligatieportefeuille maken.
  • Aberdeen voert zelf onderzoek uit om hoogrenderende obligaties die een aantrekkelijke waarde bieden - of die potentie daartoe hebben - op te sporen.

Bekijk de fondsen